Terminareto de informserĉo


simboloj
= samsenca kun la alia kapvorto ...
klas: subfako aŭ klaso de la kapvorto
en: anglalingva traduko
(fr: = franclingva ktp... vidu iso-kodojn)

enkondukoRedakti

kontribuoj estas bonvenaj, ĉu tradukaj, ĉu proponaj pri terminoj aŭ plibonigoj... kontribuantoj povas enskribi siajn nomojn ĉi-sube.

komencita de ĵ. vaŝe en jaro 2007a

vortaroRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

aRedakti

ambigueco
plursenceco de vorto, vortgrupo, demando, pro kiu plurmaniere oni povas kompreni aŭ respondi ĝin.
klas: lingvoscienco
en: ambiguity
fr: ambigüité
apero
ĉeesto de vorto aŭ esprimo en iu loko de teksto. ekzemple: en la frazo „la kato kaj la rato“ la vorto „la“ havas du aperojn.
klas: vortstatistiko
en: occurrence
fr: occurrence

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

bRedakti

bruo
proporcio de maltrafaĵoj inter la respondoj al demando.
klas: kvalitotakso
en: noise
fr: bruit
bulea esprimo
serĉesprimo, kiu uzas buleajn funkciojn: ekzemple „kaj“ (ĉiuj serĉataj vortoj aperu en ĉiu dokumento) „aŭ“ (almenaŭ unu el la serĉataj vortoj aperu en ĉiu dokumento)...
klas: matematiko
en: boolean expression
fr: expression booléenne

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

cRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

ĉRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

dRedakti

datumesploro
ĉia procedo por esplori grandan kvanton de datumoj, tekstoj, kaj el ili resumi aŭ dedukti informojn.
klas: vortstatistiko
en: data mining
fr: fouille de données
demando
bezono je informoj, kiun oni provas respondi per informserĉoj.
klas: dokumentoscienco
en: request
fr: demande
disigilo
komputa programo, kiu disigas partojn de teksto: vortojn, frazojn...
klas: lingvokomputiko
en: tokenizer
fr: segmenteur

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

eRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

fRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

gRedakti

grupigo
klasigo de dokumentoj, ekzemple de respondoj al demando, per kalkulo de simileco kaj malsimileco inter ili.
klas: lingvokomputiko
en: clustering
fr: clustering

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

ĝRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

hRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

ĥRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

iRedakti

indekso
orda listo de vortoj el teksto, kun indikoj de iliaj aperlokoj.
klas: dokumentoscienco
en: index
fr: index
indeksero
unuopa vorto aŭ esprimo enlistigita en indekso.
klas: dokumentoscienco
en: index entry
fr: entrée d'index
informserĉo
agoj kaj metodoj por serĉi informojn tra dokumentoj aŭ datumbazoj.
klas: dokumentoscienco
en: information retrieval
fr: recherche documentaire
ignorvorto
vorto, kiun oni ignoras en indeksoj kaj serĉoj, ordinare pro ĝia banaleco. ekzemple „de“ kaj „la“ estas kutime rigardataj kiel ignorvortoj.
klas: dokumentoscienco
en: stopword
fr: mot vide
ignorvortaro
listo de ignorvortoj.
klas: dokumentoscienco
en: stopword list
fr: antidictionnaire

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

jRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

ĵRedakti

ĵokero
simbolo, ekzemple steleto (*), kiu en serĉesprimo anstataŭas diversajn eblajn signojn. ekzemple en iuj serĉiloj „radik*“ trovigas „radika“ „radiko“ „radikon“ kaj tiel plu.
klas: komputiko
en: regular expression
fr: expression régulière

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

kRedakti

kompleteco
proporcio de trafaĵoj inter la respondoj al demando – inverso de silento.
klas: kvalitotakso
en: recall
fr: rappel
konkordanco
indekso, en kiu ĉiun aperon de vorto akompanas iom da dekstra aŭ maldekstra kunteksto.
klas: dokumentoscienco
en: key-word in context, kwic
fr: concordance
konkordancilo
komputoprogramo, kiu esploras tekstojn kaj faras konkordancon de iliaj vortoj.
klas: komputiko
en: kwic program
fr: concordancier
kunapero
proksima apero de du vortoj aŭ de du esprimoj en teksto.
klas: vortstatistiko
en: co-occurrence
fr: cooccurrence

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

lRedakti

literumilo
programo, kiu helpas korekti misliterumitajn vortojn.
klas: lingvokomputiko
en: spell-checker
fr: correcteur orthographique

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

mRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

nRedakti

nomhavaĵo
nomo de homo, loko, institucio, dato, monsumo, nombro... kutime ne registrata en vortaro sed grava en la tekstosignifo.
klas: lingvoscienco
en: named entity
fr: entité nommée

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

oRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

pRedakti

plenteksta
enkalkulanta ĉiujn vortojn. ekzemple: indekso plenteksta estas farita sen ignorvortoj.
klas: lingvokomputiko
en: full text
fr: en texte intégral
plurlingva serĉo
serĉo, en kiu programo tradukas la serĉesprimon en plurajn lingvojn, kaj tiel povas proponi respondojn ankaŭ en pluraj lingvoj.
en: cross-language information retrieval (clir)
fr: interrogation multilingue
proksimeca esprimo
serĉesprimo, kiu difinas, kie la serĉataj vortoj aperu ene de dokumentoj. ekzemple en „kontrolo proks2 kvalito“ „proks2“ estas proksimeca simbolo signifanta ke „kontrolo“n kaj „kvalito“n disigu maksimume du intervortoj.
klas: dokumentoscienco
en: near operator
fr: opérateur de proximité

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

rRedakti

reguligita lingvo
uzo de limigita vortprovizo, simplaj vortumoj laŭ difinitaj reguloj... ekzemple por fari demandon, indekson. reguligitan lingvon oni uzas ankaŭ en teĥnika redaktado.
klas: dokumentoscienco
en: controlled language
fr: langage contrôlé, langue rationalisée

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

sRedakti

senambiguigilo
= sencelektilo
sencelektilo
programo foriganta ambiguecon, elektanta sencon inter pluraj eblaj.
klas: lingvokomputiko
en: disambiguator
fr: désambigüiseur
senfleksiigo
tia normado de vorto, ke ĝi aperas kiel radiko, aŭ kiel konvencie elektita fleksiaĵo. ekzemple vortaroj tradicie senfleksiigas verbojn, ilin prezentante kiel infinitivojn (dormas -> dormi).
klas: lingvoscienco
en: stemming
fr: lemmatisation
senfleksiigilo
komputa programo, kiu senfleksiigas vortojn.
klas: lingvokomputiko
en: stemmer
fr: lemmatiseur
serĉo
provo respondi demandon per esploro de dokumentoj.
klas: dokumentoscienco
en: search
fr: recherche
serĉesprimo
vortumo de serĉo per ordinaraj aŭ specialaj vortoj kaj simboloj.
en: request
fr: requète
serĉilo
komputa programo, kiu esploras dokumentojn ordinare tra indeksoj por trovi en ili aperojn de serĉaĵoj.
klas: komputiko
en: search robot, search engine
fr: moteur de recherche
silento
proporcio de mankoj en respondoj al demando.
klas: kvalitotakso
en: silence
fr: silence
spontanea parolo
uzo de ordinaraj vortoj sen specialaj reguloj aŭ trudoj, ekzemple por vortumi demandon, kontraste al reguligita parolo.
klas: dokumentoscienco
klas: lingvokomputiko
en: natural language
fr: langage libre

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

ŝRedakti

ŝlosilvorto
= temvorto

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

tRedakti

temvorto
vorto karakterizanta la informan enhavon de dokumento.
klas: dokumentoscienco
en: key-word
fr: mot-clé
trafeco
proporcio de trafaĵoj en la respondoj al demando – inverso de bruo.
klas: kvalitotakso
en: accuracy, precision
fr: précision

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

uRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

vRedakti

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u v z

zRedakti